Myanmar | English

 
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ခန္ ့မွ စ၍ အင္းေလးအင္း ေပါခံုရြာ ထြက္ လက္ယကၠန္း(Hand Weaving)အလုပ္ကိုစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၾကသည္။ အစပိုင္းတြင္ ခ်ည္ျဖင့္သာ ယက္လုပ္ၾကၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ပိုးခ်ည္ျဖင့္ယက္လုပ္ေသာပိုးေျပာင္မ်ား၊ပိုးဖ်င္မ်ားကို ယက္လုပ္လာၾကသည္။ ၎ေနာက္ (၁၀) ႏွစ္ခန္ ့ၾကာေသာအခါ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ပိုးထည္လုပ္ငန္းကို
ေလ့လာၿပီး ပိုးဇင္းမယ္၊ ဗန္ေကာက္ ပုဆိုးမ်ားကို ယက္လုပ္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အင္းေလးပိုးထည္ လုပ္ငန္း သည္နာမည္စတြင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ အဖိုးအဖြား ၊ အေဖ အေမတို ့သည္လည္း ပိုးထည္လုပ္ငန္း ျဖင့္အသက္ေမြးခဲ့ၾကသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ့္ လက္ထက္တြင္လည္း ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ပိုးထည္မ်ား ယက္လုပ္ကာရန္ကုန္ ၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ ့ၾကီးမ်ားသို ့တင္ပို ့ေရာင္းခ်ခဲ့
ပါသည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ ပိုးထည္ဆိုင္ကို အင္းေလး ၊ အင္းေပါခံု ၌ ကိုသန္းလႈိင္ ပိုးထည္ အမည္ျဖင့္ သာဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္ဖြင့္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ပိုးဇင္းမယ္ ၊ ပိုးေျပာင္ ဒီဇိုင္းပါေသာပု၀ါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ခ်ည္ထည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ယက္၍ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အၾကိဳက္ေရာင္းခ်ေနပါသည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၾကာခ်ည္ ျဖင့္ ယက္လုပ္ေသာ ၾကာသကၤန္း ၊ ၾကာပုဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ၾကာပိုးပု၀ါ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကိုလည္း တီထြင္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ကိုသန္းလႈိင္ ပိုးထည္ၾကာထည္လုပ္ငန္း အျဖစ္တည္ရွိၿပီး စိတ္၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဧည့္သည္မ်ားအားလံုး ကို လာေရာက္ေလ့လာ ႏိုင္ေၾကာင္းဖိတ္ေခၚ၍ ေစ်းႏႈန္းကိုခ်ိဳသာစြာေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2009 KO THAN HLAING SILK AND LOTUS WEAVING.